โอบกอดกลุ่ม LGBTQ+ ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัย | Sammakorn
ค้นหาโครงการที่เหมาะกับคุณ
ทำเลที่ตั้ง
เลือกทำเลที่ตั้ง
เลือกแล้ว0
ค้นหาจากทำเลที่ตั้ง
ประเภทโครงการ
เลือกประเภทโครงการ
เลือกแล้ว0
เลือกประเภทโครงการ
ช่วงราคา
เลือกช่วงราคา
เลือกแล้ว0
เลือกช่วงราคา

โอบกอดกลุ่ม LGBTQ+ ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัย | Sammakorn

Mental Health
โอบกอดกลุ่ม LGBTQ+ ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัย
10 มิถุนายน 2567
sammakorn | โอบกอดกลุ่ม LGBTQ+ ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัย

มิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือที่เรียกว่า Pride month ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนเพศหลากหลาย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาในการระลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิและการยอมรับของกลุ่มบุคคลเพศหลากหลาย รวมทั้งยังถือเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองและเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอีกด้วย 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน อาจถือได้ว่าหลายๆ คนเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น สังคมมีความตระหนักถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ของกลุ่มเพศหลากหลาย ว่าควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม แต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้ หนึ่งในนั้นคือคนในครอบครัวซึ่งควรจะเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านจิตใจมากที่สุด และความไม่เข้าใจนี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนเพศหลากหลาย โดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาล้อเลียน เหยียดหยาม การจำกัดหรือกีดกันออกจากสิทธิบางอย่าง การทำร้ายร่างกาย หรืออาจถึงขั้นเอาชีวิต การกระทำเหล่านี้ที่เกิดขึ้นล้วนแต่กระทบต่อจิตใจของคนเพศหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกเสียใจ อึดอัด กดดัน ต้องกดเก็บความเป็นตัวเองเอาไว้ ในบางคนอาจถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศร้าและเกิดความสูญเสียได้ 
 

เพื่อให้ลูกๆ ที่เป็นบุคคลเพศหลากหลายสามารถใช้ชีวิตของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ สัมมากรอยากเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อที่จะสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ลูกๆ เป็นตัวของตัวเองได้แบบไร้ความกังวล


 

สำหรับสภาพสังคมในประเทศไทย แม้ดูเหมือนจะมีความเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศ แต่แท้จริงแล้ว เป็นเพียงแค่การทนได้ แต่ไม่ยอมรับเท่านั้น เพราะในขณะที่ประเทศของเราเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงจากชาวต่างชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศหลายๆ คนในไทยกลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดหรือความยากลำบากในการใช้ชีวิต อย่างการไม่ถูกยอมรับ การถูกกีดกันจากสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมาย หรือกระทั่งถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต และสิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ที่เราควรจะเป็นตัวเองได้อย่างอิสระอย่างใน ‘บ้าน’ จากครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเอง
 

ทั้งนี้ จากรายงานผลสำรวจเรื่องการเลือกปฏิบัติและทัศนคติทางสังคมต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย พบว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เข้าร่วมการสำรวจ เคยเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติจากคนในครอบครัวถึงร้อยละ 47.5 ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการห้ามแสดงออกทางเพศ เช่น พูด ประพฤติตัว หรือแต่งกาย เป็นต้น หรือจะเป็นการล้อเลียน การควบคุมด้านการเงิน รวมถึงการกดดันเรื่องความสัมพันธ์ 
 

ยิ่งไปกว่านั้น จากผลสำรวจเยาวชนไทย – คิด for คิดส์ Youth Survey 2022 พบว่าเยาวชนที่นิยามตนว่าอยู่ในกลุ่มเพศหลากหลาย มักมีความขัดแย้งกับครอบครัว โดยคิดเป็นความขัดแย้งทางความคิดในประเด็นสังคมและการเมืองถึงร้อยละ 16.4  ด้านความคิดในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 15 และมีความรู้สึกสนิทสนมกับครอบครัวน้อย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 5
 

 

ปัจจุบันแม้จะเห็นว่าหลายๆ คนในสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มคนเพศหลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า การยอมรับและสนับสนุนจะลดลงเมื่อสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังคำพูดที่หลายๆ คนคงเคยได้ยินว่า “ใครจะเป็นก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่คนในครอบครัวฉัน” 
 

เมื่อพูดถึงการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้ หรือ Coming out จะพบว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศมักจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนกับครอบครัว หรืออาจจะเปิดเผยแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าการเปิดเผยตัวตนกับคนนอกครอบครัว ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจสืบเนื่องมาจากการที่คนเพศหลากหลากรู้สึกว่าตนเองมักจะได้รับการยอมรับจากคนภายนอกมากกว่าคนในครอบครัว
 

อย่างไรก็ตาม ผู้มีความหลากหลายทางเพศ จะมีการ Come out หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสบายใจของคนๆ นั้นเป็นหลัก เพราะถึงแม้ว่าการ Come out จะเป็นการแสดงจุดยืน แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ และอาจสื่อถึงการปลดแอกและไม่จำต้องหลบซ่อนอีกต่อไป แต่ในบางครั้งก็อาจกลายเป็นสิ่งที่สร้างบาดแผลในจิตใจให้บางคนไปตลอดกาลได้เช่นกัน 
 

เพียงเท่านี้ก็คงจะรู้สึกถึงความกดดันและความลำบากใจต่อสิ่งที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญได้ไม่น้อย พอจะรับรู้ได้แล้วใช่ไหม ว่าการเกิดเป็นคนเพศหลากหลายนั้นไม่ง่ายเลย
 

แล้วถ้าหากวันหนึ่งลูก Come out กับคุณ คุณจะทำอย่างไรล่ะ?


 

หลายๆ ครอบครัว เวลาที่ลูก Come out อาจจะรู้สึกตกใจ หรือแสดงออกว่าเสียใจ นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะเรื่องของความรู้สึกนั้นไม่มีใครห้ามหรือบังคับกันได้ เฉกเช่นการเป็นคนเพศหลากหลาย เพียงแต่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่า ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ต้องได้รับการแก้ไข และอยากให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกไว้เสมอว่า ลูกมีชีวิตเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาก็ต้องรับมันได้ด้วยตัวเอง 

 

ในโลกความเป็นจริง ลำพังการต่อสู้ ดิ้นรนเอาชีวิตรอดในประเทศนี้ก็ยากอยู่แล้ว ถ้าที่บ้านซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุนพวกเขาอีก คงเป็นฝันร้ายไปชั่วชีวิต ฉะนั้น ท่ามกลางสังคมที่ไม่ใจดีกับกลุ่มเพศหลากหลายซักเท่าไหร่ จะดีกว่ามั้ย ถ้าคนในครอบครัวสามารถเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและแข็งแรง เป็นแรงสนับสนุนทางจิตใจ ช่วยเสริมสร้างพลังให้กับลูกๆ เพศหลากหลายในการใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีความสุข สัมมากรมีคำแนะนำสำหรับครอบครัว ในการเตรียมพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่ม LGBTQ+ มาฝาก
 

1. เปิดใจให้กว้าง รับฟังและพูดคุย เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ให้ทุกคนในครอบครัวสามารถพูดคุยถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของตนได้อย่างเปิดเผย ตั้งใจรับฟัง ไม่ตัดสิน แสดงออกถึงความใส่ใจอย่างจริงจัง และไม่ใช้อารมณ์ 

 

2. ทำความเข้าใจและเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศ และลองหาเครือข่ายที่สนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

 

3. เคารพการตัดสินใจ เคารพในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและการแสดงออกของแต่ละบุคคล เรียกชื่อหรือใช้สรรพนามที่เขาเลือก

 

4. สนับสนุนอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมสนับสนุนลูก ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร เคารพในอัตลักษณ์ทางเพศ และสนับสนุนให้เขาแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างที่สบายใจ รวมถึงเป็นกำลังใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

 

5. ร่วมต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ปกป้องหรือไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้ง สนับสนุนและร่วมเรียกร้องให้กลุ่มเพศหลากหลายได้รับสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม 

 

เราอยากให้ทุกครอบครัวเปิดใจให้กว้างและรับในตัวตนของลูก เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจิตใจลูกให้แข็งแกร่ง พร้อมเผชิญโลกภายนอก สัมมากรสนับสนุนให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ลูกสามารถเป็นตัวเองและอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างสบายใจ ด้วยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย เพื่อทำบ้านให้เป็นบ้านที่แท้จริง
__________

 

สัมมากร
บ้านที่หลับสบาย
Have a good sleep
รับข้อมูลเพิ่มเติม: www.sammakorn.co.th
แอดไลน์สัมมากร: https://bit.ly/3NB2Irs

#อยากให้รู้ว่าสัมมากรขายบ้าน 
#SAMMAKORN #บ้าน #สัมมากร #บ้านที่หลับสบาย #Pridemonth #LGBTQ+ #ความหลากหลายทางเพศ


 อ้างอิง

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-09/UNDP-TH-LGBT-Tolerance-but-not-Inclusion-THA-2021.pdf 

https://www.the101.world/lgbtq-life-in-youthsurvey2022/

https://www.thaipbs.or.th/news/content/287104 

https://plus.thairath.co.th/topic/everydaylife/101614 

https://www.istrong.co/single-post/how-to-build-acceptance-when-your-child-is-lgbt

https://www.exoticquixotic.com/stories/come-out-matters

https://thematter.co/social/gender/parent-and-lgbtq/174548 

 

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล*
    • Messenger Icon
      Messenger